Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Nanija, Ilgmārs, Igmārs

       1.novembrī uz Rīgas Stradiņa universitāti devās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores vietniece, ķīmijas skolotāja Viktorija Trukša, bioloģijas skolotāja Sandra Silava, angļu valodas skolotāja Ruta Aukšpole un latviešu valodas skolotāja Dace Kronīte. Iepriekšminēto priekšmetu centralizēto eksāmenu rezultāti ir svarīgi, stājoties RSU. Vēl universitāti apmeklēja bibliotekāre Rita Trukša, kas bibliotekārajās stundās vada arī nodarbības par karjeras izvēli. Tika uzaicināti arī tie skolēni, kas nākotnē, iespējams, savu karjeru veidos ar medicīnu.
       Pēc RSU mācību prorektores  Tatjanas Koķes uzrunas arī skolotāji devās uz darba grupām, lai diskutētu par pašreizējo sadarbību starp vidējo un augstāko izglītību, kā arī lai rastu jaunas idejas un iniciatīvas arvien ciešākai sadarbībai. 11. klases skolnieks Pēteris Pavlovičs un 12. klases skolnieks Mikus Saldovers piedalījās diskusijas grupā „No skolēna par studentu”, atbildot uz jautājumiem „Kā būt gatavam studijām un izvairīties no kultūršoka”. Tikšanās noslēgumā darba grupu vadītāji prezentēja galvenos secinājumus.
       Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola saņēma Pateicību par izcili sagatavotiem, zinošiem un mērķtiecīgiem jaunajiem Rīgas Stradiņa universitātes studentiem.
       Ekskursija pa RSU deva ieskatu Mikrobioloģijas laboratorijās. Tika apskatītas mācību telpas, kur ir praktiskās nodarbības topošajiem stomatologiem.
       Šis pasākums bija nozīmīgs arī ar to, ka reāli bija redzama vidējās un augstākās izglītības sasaiste.
      

Dace Kronīte, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi