Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

       Galēni – vieta Latgalē, kur dzimis Roberts Mūks (īstajā uzvārdā – Avens) un kur pēc ilgas prombūtnes atgriezies Latvijas zemē. R. Mūks dzīvoja trimdā ASV. Viņš ir filosofs, dzejnieks un reliģiju vēsturnieks. Pēc viņa aiziešanas viņsaulē tika saņemts bagātīgs atraitnes Elzas Avenas dāvinājums ar novēlējumu ierīkot Galēnos muzeju Robertam Mūkam.
       Liels nopelns Roberta Mūka vārda popularizēšanā, muzeja veidošanā ir latviešu valodas skolotājai Martai Bindukai, kuras darbu ir novērtējuši ne vien galēnieši, jo viņa ir saņēmusi balvu “Latvijas lepnums 2016” nominācijā “Novadnieks”.


       Marta Binduka kopā ar Riebiņu novada domi, Galēnu Kultūrvēstures biedrību, Roberta Mūka muzeju un Galēnu pamatskolu jau 12. gadu organizēja Roberta Mūka piemiņai veltīto eseju konkursu. Šī gada konkursa tēma bija
„Ik solī, ko speru,
Veras debesu vārti
Tepat, virs Latvijas zemes.”
                          (R. Mūks.)
       Skolēni no visas Latvijas 15. decembrī tika mīļi gaidīti konkursa noslēguma pasākumā. Galēnu pamatskolas sporta angārā pulcējās ap 200 cilvēku. Konkursa sākumā M. Binduka usvēra, ka atbraukušie ir skolā ienesuši daudz gaišuma, jo sastapušies dvēseles radinieki. Priecājās par tiem, kas ar saviem sirdsvārdiem bija sagādājuši gaišu un mierīgu, ar mīlestību piepildītu laiku, kad žūrija vērtēja iesūtītos darbus.
 2. - 4. klašu grupā saņemti 57, 5. - 7. kašu grupā - 138, 8. - 9. klašu grupā - 84, vidusskolas grupā -91 autora darbi. Pateicās 112 skolotājiem, kuri mudināja skolēnus izteikt savu viedokli jaunrades darbā.
 Arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa skolnieces piedalījās konkursā. Trīna Pavloviča (8. klase) saņēma 1. vietu. Ieskats Trīnas konkursa darbā: “Bet bija kaut kas, kas mūžam paliks daļa no Līdumu Līziņas, kaut kas tāds, ko nesadedzinās neviena uguns. Un tā bija cerība, tai līdzās arī mīlestība. Varbūt citiem cerība mirst pēdējā, bet Līziņas cerība nemirs nekad. Cerība. Cerība, ka visus savus mīļos viņa satiks Debesīs. Cerība, ka viņi tur tiešām ir un ka ir arī Debesis. Cerība par Latviju un latviešu tautu, tās kultūras un  dvēseles skaidrības likteni.
 Tēmas, ko savā laikā apcerējis rakstnieks Roberts Mūks. Viņā Lizete Rūta Līduma allaž bija saskatījusi radniecīgu dvēseli un iedvesmas avotu. Neviens rakstnieks šai latviešu valodas un literatūras skolotājai nebija tik mīļš, un to varēja apliecināt visi viņas bijušie skolēni, jo Lizete arvien literatūras stundās klusi, bet dumpinieciski stāstīja par R. Mūku un no galvas citēja viņa darbus visdažādākajās situācijās, piemēram, jebkuru problēmu viņa ironiski rezumēja ar Mūka vārdiem: “Sākumā bija Vārds. Un ar to tā visa ķeza sākās.” Pat padomju laikos, kad Roberts Mūks bija aizliegto literātu sarakstā, viņa nepārstāja rakstnieku daudzināt. Tik ļoti viņa viņu mīlēja.“
       Paldies arī Santai Nikolajevai (8. klase) un Guntai Ugarenko (11. klase), kas saņēma Pateicības.
Dace Kronīte,
 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi