Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Haralds, Almants

Jāņa Jaunsudrabiņa jubilejas gada noslēguma zinātniskā konference
 Šis gads bija ļoti saspringts muzejam „Riekstiņi”, Jāņa Jaunsudrabiņa biedrībai, kā arī citiem rakstnieka talantu cienītājiem. Ikkatru mēnesi tika veidoti sarīkojumi un izstādes par godu Jāņa Jaunsudrabiņa 140. gadu jubilejai.
 24. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā norisinājās Jāņa Jaunsudrabiņa jubilejas gada noslēguma zinātniskā konference „Visām lielām lietām ir mazs iesākums”. Šis bija Vislatvijas pasākums, uz to ieradās literatūrpētnieki, muzeju darbinieki, skolēni no dažādām skolām un cilvēki, kas vēlējās uzzināt vairāk par  rakstnieku.


 Liels paldies par līdzdalību un palīdzību Jāņa Jaunsudrabiņa muzejam „Riekstiņi”, Jaunsudrabiņa biedrībai, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai, kā arī Neretas novada pašvaldībai. Īpašs paldies muzeja „Riekstiņi” vadītājai Ilzei Līdumai, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotājiem un skolēniem - itin visiem, kas palīdzēja noorganizēt šo konferenci un parūpēties par apmeklētāju labklājību.
 Konference noritēja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. To atklāja visi klātesošie, stāvot kājās un dziedot skolas himnu „Kā sniegi kalnu galotnēs”, kuras vārdus ir sarakstījis Jānis Jaunsudrabiņš. Tad Neretas novada pašvaldības priekšsēdētājs Arvīds Kviesis sveica visus konferences dalībniekus. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases skolnieks Pēteris Pavlovičs noskaitīja visiem labi zināmo Jāņa Jaunsudrabiņa dzejoli „Piemini Latviju!”, tad runāja Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma.
 Konferences dienas kārtība tika sadalīta divās daļās, kurā tika iecerēti 9 lasījumi. Pirmā priekšlasījumu „Vecsāti – jauna ceļa sākums” teica Mārīte Rulle, literatūrpētniece. Krišjāņa Barona muzeja zinātniskais speciālists Andris Ērglis vēstīja par tematu „Burtnieki Burtnieku namā”. Maira Valtere, Jāņa Akuratera muzeja galvenā speciāliste stāstīja par Jāņa Akuratera sadarbību ar Jāni Jaunsudrabiņu un citiem dzejniekiem, kuras rezultātā tapa daudzi kopīgi veidoti projekti no 1905. gada līdz 1911. gadam. Maija Kalniņa, literatūrvēsturniece, Rakstniecības un mūzikas muzeja speciāliste, vēstīja par trimdas rakstnieku kolekcijās esošajām 29 Jāņa Jaunsudrabiņa vēstulēm ārstam, dabas pētniekam un mākslas kolekcionāram Reinim Sinātam, kas rakstītas laikā no 1949. līdz 1961. gadam. Jāņa Zālīša, MMA Raiņa un Aspazijas muzeja vecākā eksperta, tēma bija „Jaunsudrabiņš Raiņa personīgajā bibliotēkā un dienasgrāmatā”. Tad divi 12. klases skolēni no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas lasīja savus stāstus. Ieva Brenčeva lasīja dzimtas stāstu ar nosaukumu „Druvas”, taču Reinis Eiduks ieinteresēja visus ar gandrīz patiesu stāstu „Alkas pēc brīvības”. Andrejs Grāpis, literatūrvēsturnieks, runāja par tēmu „Burtnieku nams latviešu rakstniecības identitātē un Jāņa Jaunsudrabiņa veikumā”. Konferences priekšlasījumus noslēdza Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma ar tematu „Abas mākslas man vienādi mīļas”. Starp priekšlasījumiem konferences dalībniekus sagaidīja kāds pārsteigums no Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem, kuri pēc Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” zīmējumiem izveidojuši tērpus. Klātesošajiem tas tika pasniegts kā maza modes skate.
 Konference noslēdzās ar Ilzes Līdumas runu un pateicību par ierašanos uz konferenci, kā arī ar karstu kafiju pirms mājupceļa.   
Agnija Lazdiņa,
11. klases skolniece

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi