Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Haralds, Almants

2018. gada 23. janvārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 9. – 12. klašu skolēniem bija iespēja tikties ne vien ar Vītolu fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi, bet arī ar uzņēmēju, skolotāju un deputātu Kasparu Baltaci un uzņēmēju Kasparu Ādamu no Mazzalves.


Vita Diķe iepazīstināja ar Vītolu fonda darbību, kas tagad būs arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. Vītolu fonds dibināts 2002. gada 4. aprīlī. Tā dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Mums parādīja prezentāciju un pastāstīja, kādām jābūt sekmēm un kā pieteikties šim fondam. Skolēni pieteikties varēs tikai tad, ja vidējā atzīme būs 7,5 un augstāka. Jāatbilst vēl konkrētiem noteikumiem, kurus var izlasīt mājaslapā www.vitolufonds.lv. Tur var arī izlasīt visu par pieteikšanos, stipendijām un ziedotājiem.
Speciāli Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem ir izstrādāts Neretas novada uzņēmēju stipendijas nolikums. Ar to iepazīstināja Kaspars Baltacis un Kaspars Ādams. Stipendiju vidusskolēniem piešķirs 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu). Lai vidusskolēns varētu saņemt stipendiju, mācību sasniegumu vidējam vērtējumam semestrī ir jābūt ne zemākam kā 8 balles, turklāt vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks par 7 ballēm, kā arī jāatbilst vismaz vienam no konkrētajiem kritērijiem, kurus var apskatīt nolikumā. Stipendijas apmēru, stipendiātu skaitu un stipendijas piešķiršanas laiku nosaka ziedotāji.
Prieks par Neretas novada jaunajiem uzņēmējiem, kas atbalsta skolēnu sasniegumus!
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni noteikti novērtē šādu iespēju. Tas dos motivāciju cītīgi mācīties, sasniegt labus rezultātus, rosināt skolēnu radošo darbību ikdienas mācību procesā, piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs.
Signe Budre,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
10. klases skolniece

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi