Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Haralds, Almants

1. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā ciemojās pārstāve no Latvijas Aizsardzības ministrijas Daiga Ozola un karavīri no ASV un Kanādas, kā arī Klāvs Bajinskis, bijušais Neretas 513. Jaunsardzes vienības komandieris, tagad strādā Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos (turpmāk NBS).
Iesākumam mums rādīja prezentāciju, kurā bija iekļauti attēli ar svarīgiem notikumiem no Latvijas pagātnes. Iepazīstināja ar Aizsardzības ministrijas ikdienas darbu, kā arī ar viņu pienākumiem. Tuvāk iepazīstināja ar NATO veicamo darbu un stāstīja par 5. pantu (Puses vienojas, ka bruņotu uzbrukumu vienai vai vairākām no tām Eiropā vai Ziemeļamerikā uzskatīs par uzbrukumu visām dalībvalstīm, un tādēļ tās apņemas, ka šāda uzbrukuma gadījumā katra no tām, izmantojot individuālās un kolektīvās pašaizsardzības tiesības, kas paredzētas Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas 51. pantā, sniegs palīdzību Pusei vai Pusēm, kas pakļautas uzbrukumam, individuāli un kopā ar citām Pusēm, veicot pasākumus, kurus tās uzskata par nepieciešamiem, ieskaitot bruņota spēka pielietošanu, lai atjaunotu un saglabātu Ziemeļatlantijas reģiona drošību.).
Tālāk mums stāstīja, kas ir mūsdienu vides drošības izaicinājumi: militārie (Krievijas apdraudējumi Latvijai pēc karadarbības Ukrainā un Gruzijā), dabas katastrofas, kiberdrošība, informatīvās telpas drošība, arī drošība internetā - troļļi, klikšķu mednieki, informācijas un viedokļu burbuļi.
Vairāk uzzinājām par Latvijas NBS, tās augstākais vadonis ir Latvijas prezidents. NBS ir organizācija un bruņota tautas daļa, tās galvenie uzdevumi ir nodrošināt sauszemes, gaisa un jūras teritoriju drošību. Paskaidroja, kāda ir atšķirība starp profesionālajiem karavīriem un Zemessardzi - profesionālā armija ir kā darbs, kur cilvēki saņem noteiktu algu, veic pienākumus, bet Zemessardze ir brīvprātīgo cilvēku piedalīšanās armijas dzīvē, sevis pilnveidošana un iespēja aizsargāt savu valsti. Latvijā ir 8000 zemessargu, no tiem 16% ir sievietes, profesionālo karavīru – 5000, no tiem 14% sievietes, rezerves karavīri – 3000. Latvijā ir aptuveni 1200 karavīru no NATO. Mums rādīja video, kurā bija redzams, kā Kanādas, ASV un Latvijas karavīri trenējas Ādažos.
Tikšanās beigās mums bija iespēja klausīties karavīru stāstos. Klāvs Bajinskis mums pastāstīja, kādēļ ir kļuvis par zemessargu. Viens no ASV karavīriem mums pastāstīja, kāpēc ir izvēlējies šo ceļu, viņš Latvijā ir jau no oktobra un būs līdz jūnijam. Uzzinājām, ka viņam ļoti patīk Latvijas pasākumi. Kanādas armijas karavīram patīk spēlēt hokeju, Latvijā ieradās 18. janvārī un būs līdz 16. jūlijam. Viņš izvēlējās sekot brāļa pēdās - būt karavīram.
Tikšanās noslēgumā kopā tika uztaisīta kopbilde.
Ingūna Dubovska,
10. klases skolniece

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi