Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Haralds, Almants

7. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika kārtējā 11. klases skolēnu izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu vai projektu aizstāvēšana. Darbs tiek izstrādāts 10. un 11. klasē.
“Labrīt, mīļie draugi!” tā dalībniekus uzrunāja LU emeritētais profesors, fizikas doktors Andris Broks, kas priecājoties, ka vienu dienu gadā iespējams ar gandarījumu strādāt Neretā. A. Broks atzina - esot nepacietības pilns klausīties skolēnu paveikto.
5 skolēni aizstāvēja izstrādātos projektus. Artis Davidenis un Armands Aivis Gorbačovs pētīja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 7. – 9. un 10. – 12. klašu skolēnu fizisko aktivitāšu novērtējumu. Artis stāstīja ar pedometrijas metodi, ka tā esot precīzāka nekā viedtālruņos izmantojamās lietotnes. Izrādās, ka 7. – 9. klašu skolēnu fizisko aktivitāšu intensitāte nav pietiekama. Armands Aivis noskaidroja, ka arī 10. – 12. klašu skolēnu fizisko aktivitāšu intensitāte ir zema. Tomass Baļčuns bija veicis pētījumu “Neretas sportistu sasniegumi motokrosā”, intervējot bijušos motokrosa braucējus un iegūstot vērtīgus foto. Kaspars Ozoliņš bija izgatavojis 8 ģeometrisko figūru modeļus, kas tiks izmantoti kā uzskates materiāli matemātikas kabinetā. Artūrs Zastupņevičs bija ieguldījis darbu Ķibildu dzimtas koka izveidošanā datorprogrammā “MyHeritage”.
Pārējie 11 skolēni aizstāvēja izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus. Pārī darbu izstrādāja un arī aizstāvēja Edīte Grigalovičina un Agnija Lazdiņa par tēmu “Jāņa Jaunsudrabiņa kultūras mantojuma popularizēšana Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi” 2017. gadā”. Darbs aktuāls – popularizē ne vien Jāņa Jaunsudrabiņa kultūras mantojumu - gleznas, fotogrāfijas, daiļdarbus, tulkojumus -, bet arī mūsu vidusskolu.
Personvārdu izvēli Neretas pagastā no 1998. gada līdz 2017. gadam pētīja Kristaps Možeiks, kas secināja, ka pēdējos 7 gados vecāki bērniem devuši 141 personvārdu, no tiem 67 personvārdi, iespējams, aizgūti no citām valodām, tie ir 48 %. Populārākie personvārdi ir Daniels, Kristaps, Markuss, Mārtiņš, Samanta, Linda, Valters, Viktorija, Evelīna, Kārlis, Kristers, Kristiāns un Rihards.
Pamatīgi lauksaimniecības problēmas Neretas novadā, pētījumā iesaistot 5 intensīvās zemnieku saimniecības (“Blāzmas”, “Zīlītes”, “Brīvkalni”, “Dumpji” un “Pumpuri”) un 2 bioloģiskās saimniecības (“Kalna Pālēni” un “Rimšāni”), ir izpētījusi Linda Šmalce. Secinājusi, ka no 10 Latvijā esošajām lauksaimniecības problēmām 9 ir arī Neretas novadā.
Kristiāns Dimitrijevs strādāja pie Neretas Ķestera skolas maketa izveides, izpētot vecās Neretas fotogrāfijas, uz kurām ir redzama Ķestera skola, tiekoties ar skolotāju Ausmu Burku un noskaidrojot telpu skaitu skolā (nav noskaidrots precīzs telpu izvietojums). Pirms izveidots rasējums un gatavots makets, konsultējies ar arhitektu Jāni Zālīti.
Gunta Ugarenko, kas nākusi no Tērvetes novada, pētīja zemgaļu un Tērvetes senvēsturi un tās attēlojumu L. Pura romānā “Degošais pilskalns” un secināja, ka rakstnieks L. Purs, rakstot romānu, daļēji balstījās uz vēsturiskajiem faktiem, bet lielākoties notikumi, varoņi, to raksturi, dzimtu likteņi ir autora radošs izdomājums.
“Brektes. Mākslinieku dzimta” – par šādu tematu stāstīja Samanta Mikalkeviča, kas ir tikusies ar dzimtas 2 paaudžu māksliniekiem. Tika atrasts kopīgais 3 mākslinieku paaudzēs, pirmkārt, glezniecības tehnika – akvarelis, otrkārt, daba kā iedvesmas avots, treškārt, lieliskas darba spējas.
Valters Duks pētīja Latvijas medību saimniecības.
Par izpētīto tēmā “Kreiļu īpašības. Mīti un patiesība” stāstīja Samanta Šidla. Izrādās, ka mūsu skolā ir 7% kreiļu (zinātnieku pētījumos noskaidrots, ka izteikti kreiļi ir 5%).
“Informācija TV 3 vakara ziņu raidījumā” pārvarā ir negatīva, tā izpētījusi Santa Regute, analizējot raidījuma sižetu saturu 2017. gadā 6 mēnešus.
Ieva Madara Glavecka pētījusi aktuālu problēmu “HIV/ AIDS izplatība Latvijā”, pētījuma respondeni – rīdzinieki un valmierieši.
11. klases audzinātāja Sarmīte Sniķere bija sagādājusi saldu pārsteigumu tam, kas vislabāk aizstāvēja savu darbu. Tā bija Samanta Mikalkeviča, kas ar dedzīgi un ar sajūsmu stāstīja par mākslinieku Brektu dzimtu.
Uz Srīveriem, kur notiks starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference, tika izvirzīti šādi skolēni: Edīte Grigalovičina, Agnija Lazdiņa, Kristaps Možeiks, Linda Šmalce, Kristiāns Dimitrijevs, Gunta Ugarenko, Samanta Mikalkeviča un Santa Regute.
Profesors Andis Broks atvadījās līdz 2019. gadam, sakot , ka “labai dzīvei vajag labu izglītību”.
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi