Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

3. aprīlī 978 skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties Latvijas Skolēnu 42. Zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. posmā – valsts konferencē, kas notika 20. un 21. aprīlī Rīgā. Šogad uz valsts posmu izvirzīti 798 skolēnu zinātniskās pētniecības darbi 23 sekcijās. Konferences vērtēšanas komisijas vērtēja tikai mutvārdu prezentācijas vai stendu intervijas.

No Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas uz valsts konfrenci devās 7 skolēni aizstāvēt 6 izstrādātos darbus 6 sekcijās.
Pēc konferences atklāšanas plenārsēdes Lielajā aulā, ko konferences dalībnieki tiešraidē redzēja LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centra Magnum zālē un Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, notika darbu aizstāvēšana.
LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā izstrādāto darbu Zemes zinātnes un ekonomiskās
ģeogrāfijas sekcijā aizstāvēja Linda Šmalce. Viņa ir izpētījusi lauksaimniecības problēmas Neretas novadā, pētījumā iesaistot 5 intensīvās zemnieku saimniecības (“Blāzmas”, “Zīlītes”, “Brīvkalni”, “Dumpji” un “Pumpuri”) un 2 bioloģiskās saimniecības (“Kalna Pālēni” un “Rimšāni”). Lindas darba vadītāja - skolotāja Sarmīte Sniķere.
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē notika darbu aizstāvēšana 2 skolēniem. Inženierzinātņu sekcijā Kristiāns Dimitrijevs stendu intervijā stāstīja par Neretas Ķestera skolas maketa izveidi. Kristiāna darbu vadīja skolotāja Lija Saldovere. “Brektes. Mākslinieku dzimta” – to pētījusi Samanta Mikalkeviča, kas ir tikusies ar dzimtas 2 paaudžu māksliniekiem. Tika atrasts kopīgais 3 mākslinieku paaudzēs, pirmkārt, glezniecības tehnika – akvarelis, otrkārt, daba kā iedvesmas avots, treškārt, lieliskas darba spējas. Samanta darbu izstrādājusi Mākslas zinātnes sekcijā.
LU galvenajā ēkā darbu Psiholoģijas sekcijā aizstāvēja Samanta Šidla, kas ir izpētījusi “Kreiļu īpašības. Mīti un patiesība” un kuras darbu vadījusi skolotāja Dita Pavloviča.
LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē Latviešu literatūras zinātnē un vēsturē par tēmu “Zemgaļu un Tērvetes senvēsture un tās attēlojums L. Pura romānā “Degošais pilskalns” “ darbu aizstāvēja Gunta Ugarenko, kam dzimtais novads ir Tērvete. Darba vadītāja - skolotāja Dace Kronīte. Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā Edīte Grigalovičina un Agnija Lazdiņa popularizēja ne vien novadnieku Jāni Jaunsudrabiņu, bet arī mūsu vidusskolu par tēmu “Jāņa Jaunsudrabiņa kultūras mantojuma popularizēšana Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi” 2017. gadā”. Meiteņu darba konsultante bija Ilze Līduma, Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja, un darba vadītāja - skolotāja Dace Kronīte.
Konkurence šogad bija liela, jo bija 8 sekcijas, kurās dalībnieku skaits bija pāri 40. 2018. gada Valsts ZPD konferencē vērtēja tikai mutvārdu prezentācijas, jo rakstisko darbu vērtēja reģionālajās konferencēs, mums Zemgalē LLU darbinieki. Mutvārdu prezentācijā vai stendu intervijā varēja iegūt 40 punktus: prezentācija (10 punkti), atbildes uz jautājumiem, parādot autora prasmi orientēties pētījumā un to argumentēt (10 punkti), darba aktualitāte (5 punkti), pētījuma praktiskais ieguldījums problēmas risinājumā, pētījuma oriģinalitāte, izcilība (10 punkti), darba metodoloģija (5 punkti).
Visi skolēni ļoti atbildīgi gatavojās valsts līmeņa konferencei, domājot ne vien par to, kādu uzskates materiālu iepriekš izgatavot vai paņemt līdzi, bet arī par to, kā saģērbties, lai atbilstu pētāmajai tēmai, piemēram, Agnija un Edīte bija tērpušās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vizuālās mākslas skolēnu veidotajos tērpos, kuru motīvs bija “Baltās grāmatas” teksti un ilustrācijas.
21. aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika Latvijas Skolēnu 42. Zinātniskās pētniecības darbu konferences noslēguma plenārsēde un laureātu apbalvošana. Lepojamies, ka starp laureātiem arī ir Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolniece Samanta Mikalkeviča, kas aizstāvēja uzrakstīto darbu par tēmu “Brektes. Mākslinieku dzimta” un kas prezentācijā no 40 punktiem bija ieguvusi 37. Samanta Mikalkeviča saņēma Diplomu par iegūto I pakāpi Mākslas zinātnes sekcijā un balvā poverbanku (mobilo telefonu lādētāju – akumulatoru).
Samanta Mikalkeviča: “Esmu ļoti pateicīga skolotājai Ditai Pavlovičai, jo bez viņas atbalsta un ticības manām spējām, šaubos, vai varētu tik daudz sasniegt!”

Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi