Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Haralds, Almants

Ir arī valodas vingrotāji, tādi Latvijā 3 mēnešus jau darbojās otro gadu. Zinību resurss “Letonika.lv” piedāvāja digitālo spēli 5. – 12. klašu skolēniem “Valodas vingrotava”. Tā kā jaunatne “daudz laika pavada telefonos”, tad šī spēle ir jēgpilni pavadīts laiks, uzzinot ko jaunu ne vien par latviešu valodas jaunajām tendencēm, bet arī nostiprinot skolā mācītos likumus, iepazīstot brāļu Kaudzīšu, Andreja Upīša un Annas Sakses dzīvesstāstu un daiļradi. Grūtākie jautājumi bijuši 3: senās drukas izburtošana, kā pareizi saīsināt vārdu “marts”, atrast kļūdu citātā no A. Upīša stāsta “Sūnu Ciema zēni”: “Virpuliene rādīja pazemīgu seju, kā jau piederas pret Ciema vecāko, bet mēle nebija viss tik viegli novaldāma pazemībā.”
Latvijā aktīvākais spēlētājs izspēlēja 150 spēles (pa visām 3 kārtām). Skolēni atzīst, ka katru dienu pa 3 reizēm 22 dienu garumā nav nemaz tik viegli sevi piespiest un “izvingroties” “Valodas vingrotavā”. Mūsu neatlaidīgākie “vingrotāji” kādā no 3 kārtām bija Signe Budre (59 reizes), Edīte Grigalovičina (58 reizes), Tīna Zaščerinska (53 reizes) un Laura Krjahova (52 reizes).
Mūsējie skolēni ir bijuši samērā aktīvi spēlātāji, jo no 232 skolām, kas piedalījās spēlē, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola ir 5 skola, kopā iegūstot 2154 punktus.
Taču mūsu skolā mācās spēles individuālā uzvarētāja Edīte Grigalovičina (11. klase), kas ieguvusi Cīņas lielmeistares titulu un kas pa visām 3 kārtām saņēmusi 35,34 punktus. Edītei balvā “Tildes Biroja” gada abonements un izklaide kopā ar 3 draugiem batutu parkā “JumpSpace”. Lai jauka vasara!
Arī es piedalījos “Valodas vingrotavā”: 1. kārtā izspēlēju 50 reizes, 2. – 48, bet 3. – 30. Mans vislabākais rezultāts – 11,49!
Paldies skolai, kas 2017./2018. mācību gadā bija abonējusi “Letonika.lv”, tāpēc skolotāji un skolēni to varēja izmantot pa velti!
Noslēgumā “valodas nokauta” piemēri no vecās drukas izburtošanas (iekavās pareizais teksts): “Tīrais gaisa teftelis” (Tīrais gaisa grābslis), “Tildeskoks”, “Bieteskoks” (Vīģeskoks), “Skraida kā ledenes saēdies” (Skraida kā driģenes saēdies).
Dace Kronīte,
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi