Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Haralds, Almants

Vidusskolēnu eksāmenu laiks ir garām, arī laiks, kas pavadīts skolā, ir beidzies, taču atlicis laiks atvadām no skolas.

9. jūnijā divpadsmit 12. klases absolventi atskatījās uz saviem skolas gadiem, sakot paldies tuviniekiem, skolotājiem un, protams, klases audzinātājai Sandrai Silavai, kas ar viņiem kopā ir jau no 5. klases.
Absolventi savu algu – sertifikātus – saņems 29. jūnijā, taču Atvadās no skolas viņiem tiek teikts paldies par labajiem darbiem. Pēteris Pavlovičs saņēma Ministru prezidenta piešķirto Atzinības rakstu, skolas Zelta pildspalvu um skolas Atzinības rakstu. Pēteris pa 3 vidusskolas gadiem ir ieguvis 11 olimpiādēs 1. – 3. vietu, 3 Atzinības, ir piedalījies valsts posma olimpiādē matemātikā, kā arī konkursā “Pazīsti savu organismu” ieguvis gan 2., gan 1. vietu, valsts posmā 12. klasē – 1. vietu. Pēteris ir ieguvis godalgotas vietas skatuves runas konkursā, literārajā konkursā. Ir ieguvis 3. vietu Zemgales reģiona konferencē, 1. pakāpes diplomu valsts 41. Zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Ir ievērojami sasniegumi sportā.
Krista Kristiāna Matisāne saņēma skolas Sudraba pildspalvu par iegūto 3. vietu sadarbības novadu bioloģijas olimpiādē un konkursā “Pazīsti savu organismu”, kā arī Atzinību sadarbības novadu pētniecisko darbu konkursā. Skolas Atzinības rakstu saņēma par apzinīgu attieksmi mācību darbā un sasniegumiem sportā.
Klāvs Zigurds Kanāre saņēma skolas Sudraba pildspalvu un Atzinības rakstu, jo Klāvam ir sasniegumi mūzikā, kā arī ieguvis Atzinību Zemgales reģiona konferencē un valsts 41. Zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Klāvs 12 gadus dejoja tautiskās dejas un vidusskolas gados bija atbildīgais par mūziku visos pasākumos.
Par sasniegumiem sportā un piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā Inga Berezovska saņēms skolas Atzinības rakstu. Par piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā Kristīne Poriņa saņēma skolas Atzinības rakstu. Kristers Spriņģis saņēma skolas Atzinības rakstu par apzinīgu attieksmi mācību darbā un sabiedrisko aktivitāti, bet Henriks Pupels – par aktīvu darbību Jaunsargu vienībā un 116. Neretas mazpulkā.
No skolas kolektīva katrs absolvents dāvanā saņēma grāmatas, arī Laurita Podžuka, Aiva Meržinska, Sintija Prodniece, Viktorija Boldaševiča un Mikus Andersons.
12. klases absolventi svinīgi nodeva skolas karogu 11. klases skolēniem, lai nestu tālāk Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vārdu Latvijā un pasaulē.
Uz tauriņa spārniem tiek aiznesti skolas gadi. Lai veiksmīgs tālākais dzīves ceļš!

Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi