Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Haralds, Almants

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

8. maijā 2. klases skolēni devās iepazīt maizes ceptuvi un uzzināt, kādu profesiju darba darītāji iesaistīti garajā maizes tapšanas procesā. Skaistā, latviskā vieta Lielvārdes lauku teritorijā pazīstama kā zīmols “Zelmas maiznīca”. Saimniece Ligita un ceptuves saimnieks Juris attīstījuši savu uzņēmējdarbību, uzturot maizes cepēja darba latvisko tradīciju. Ik uz soļa saimniecībā jūtama pietāte un cieņa pret latviskajām vērtībām. Bērni iepazina un redzēja, kā top maize no grauda līdz maizes klaipam veikalā. Ciemošanās iesākās ar rituāla rotaļu, kas noskaņoja labu darīt. Tālāk sekoja saruna un rituāls tīras rokas un labas domas. Saimnieki bērniem demonstrēja un ļāva izmēģināt akmens dzirnavas, ar kādām graudus mala senatnē. Skolā gūtās zināšanas par latviešu vēsturiskajām tradīcijām bērni redzēja un izmēģināja realitātē. Skolēni vēroja, kā notika miltu sijāšanu, iepazina citus vēsturiskos priekšmetus, ko izmantoja maizes cepšanas procesā. Bērniem tika demonstrēta abra, lize, viņi redzēja īstu maizes krāsni. Saimniekiem savākta bagāta seno darbarīku kolekcija, ko vērts redzēt ikvienam. Skolēni mācījās atšķirt labības graudus un dzirdēja stāstījumu par to ceļu, līdz labība top par maizi. Nodarbības laikā skolēni gatavoja savus maizes kukulīšus. Ar mīlestību izveidot, pievienot sev iecienītās piedevas un novietot līdzās citu kukulīšiem uz plāts bija katra uzdevums. Atbildība, rūpīgums un radošums nepieciešamas, lai veiktu maizes cepēja darbu. Kamēr maizīte krāsnī cepās, saimniece pastāstīja par maizes cepēja ikdienu un nepieciešamajām profesionālajām zināšanām. Nodarbība bija atraktīva, tika iesaistīti skolēni. Bērni uzzināja, ka mūsdienās maizītes ceļā līdz galdam iesaistītas daudzas profesijas. Zemnieks graudu sēj zemē, kopj un novāc. Dzirnavnieki tos samaļ, tālāk milti tiek nogādāti noliktavās, loģistikas kompānijas tos nogādā pasūtītājiem veikalā, kur tos var iegādāties ikviens. Ceptuves īpašniece maizes cepējas darbu veiksmīgi savienojusi ar gida un pasākuma vadītājas darbu. Skolēni labprāt iesaistījās, tika rosināti un paši sauca zināšanas un prasmes, kādas nepieciešamas vadot šādu uzņēmumu. Bērni tika iesaistīti un paši varēja nosaukt iesaistītos darba veicējus.
Klases audzinātāja Marija Šalna
Pedagogs karjeras konsultants Rita Trukša

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi