Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Ritvars, Oskars, Anvars

12. un 13. aprīlī notika Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference. Šogad pilnībā bija mainīta konferences veids, tas ir, skolēni ar saviem darbiem iepazīstināja atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei - intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos. Tā bija laba prakse – runāt viens pret vienu (pētnieciskā darba autors un vērtētājs). Katrs darba autors trīs reizes stāstīja par savu darbu trīs dažādiem vērtētājiem.


No Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas savus izstrādātos zinātniskās pētniecības darbus aizstāvēja divas 11. klases skolnieces. Ingūna Dubovska aizstāvēja savu pētījumu “Mājlopu labturības noteikumi zemnieku saimniecībā SIA ALLUNA” (darba vadītāja sk. L. Saldovere).
Ance Ziedāne sk. D. Pavlovičas vadībā izstrādājusi zinātniskās pētniecības darbu mākslā “Gunāra Bindes un Sarmītes Sīles aktu sekvence”. Ance kopā par darbu saņēmusi 118 punktus no 120 iespējamajiem un ieguvusi I pakāpi.
Milzīgs paldies ne vien skolotājām-darbu vadītājām, bet arī meiteņu tuviniekiem un citiem atbalstītājiem par motivēšanu un atbalstu pētniecisko darbu izstrādes procesā.
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi