Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Līva, Līvija, Andra

3. aprīlī Jelgavā norisinājās Zemgalas novada Skolēnu skatuves runas konkurss. Tajā piedalījās 57 skolēni no 29 skolām. No Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas uz 2. kārtu brauca 6 skolēni, kas 1. kārtā ieguva augstāko vai 1. pakāpi. Visos novados līdz 12. aprīlim ir notikuši 2. kārtas konkursi.

Pirmklasnieki šādā konkursā piedalās pirmo gadu. Mūsu Arnim Jakovčikam tika iegūta augstākā pakāpe (48,17 punkti). Arnim un vēl vienai meitenei no Rīgas ir augstākie punkti 1. klašu grupā. Tas priecē!

Lasīt tālāk ...

22.martā Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma mums, muzeja draugiem, organizēja ekskursiju uz Latvijas kultūrā nozīmīgu rakstnieku muzejiem Rīgā.
Krišjāņa Barona muzejs bija mūsu pirmā piestātne. Tur mūs laipni sagaidīja muzeja galvenais speciālists Andris Ērglis, kurš ne tikai iepazīstināja ar muzeja ekspozīciju un bija atraktīvs sarunu biedrs, bet arī dziedāja latviešu spēka dziesmas.

Lasīt tālāk ...

25. martā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. -12. klašu skolēni tikās ar militārās jomas pārstāvjiem- kaprāli Juri Salenieku un seržantu Jāni Iesalnieku no NBS Rekrutēšanas un atlases centra. Skolēni papildināja savas zināšanas par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, uzzināja karjeras iespējas, izvēloties dienestu Latvijas armijā vai uzsākot studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

Lasīt tālāk ...

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm rīko Skolēnu skatuves runas konkursu. Nolikumā viens no pieciem uzdevumiem ir formulēts šādi: „Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.”1 Konkursanti tika vērtēti pēc 5 kritērijiem - domas atklāsme, spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam, kontakts ar klausītāju, skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam -, katrā kritērijā piešķirot maksimāli 10 punktus. Dalībnieki saņem augstākās pakāpes diplomus, I, II, III pakāpes diplomus un pateicības.

Lasīt tālāk ...

zpd8. martā LLU, Jelgavas pilī, norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības 10. konference, tajā tika sumināta zinātne. Studiju prorektors A. Laizāns uzskata - zinātnieciskās pētniecības darbi parāda, kā jaunieši skata pasauli.
Februāra sākumā Zemgales konferencei 6 dažādās zinātņu nozarēs tika iesniegti 202 skolēnu darbi, tos vērtēja LLU mācībspēki. Skolēni, kuru darbiem tika piešķirti vismaz 40 punkti, aizstāvēja savus darbus un ieguva papildus punktus (maksimums 20). No Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas savus darbus aizstāvēt tika uzaicināti 6 skolēni.

Lasīt tālāk ...

zetonuAllaž 12. klases skolēni 2. semestra sākumā ir ļoti aizņemti, jo bez tiešā darba - mācīšanās – un bez savu interešu attīstīšanas ārpus mācību stundām – dejošanas, dziedāšanās un sportošanas – ir intensīva gatavošanās Žetonu vakaram.
1. martā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases skolēni ar audzinātāju Sarmīti Sniķeri kultūras namā ielūdza uz savu Žetonu vakaru. Direktore Laima Grebska klātesošajiem ar pasaku par karali un viņa sagādāto uzdevumu pavalstniekiem lika aizdomāties par to, ka nekad nekas nenāk bez pūlēm. Tāpēc kopš 5. klases visi ir auguši ne vien garumā, bet arī prātā, jo, beidzot 1. semestri, 12. klasei bija visaugstākā vidējā 

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi