Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Andis, Zeltīte

Lepnuma pilni par to, ka mums ir Jaunsudrabiņš, ka mēs, vidusskolas ļaudis, muzeja “Riekstiņi” vadītājas Ilzes Līdumas vadīti, Latvijā cenšamies daudzināt Jāņa Jaunsudrabiņa kultūras mantojumu, 8. septembra priekšpusdienā sagaidījām tālus un tuvus konkursantus.
Bija Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas dienai veltītā literāro darbu un ainavu konkursa noslēguma pasākums. “Riekstiņi” allaž gaida ciemiņus, šoreiz īpaši gaidīja, jo visu pasākumu spīdēja Saule.

Lasīt tālāk ...


7. septembrī pārsvarā visi kora dalībnieki un skolotājas bijām skolas atmaksātā braucienā uz Rīgu, kuru bijām nopelnījuši.
Sākumā mums bija iespēja noskatīties jauniznākušo ģimenes filmu “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. Filma bija par zēnu, kurš dzīvokļa remonta dēļ bija spiests apciemot vecvecākus, kurus pēc dažādiem piedzīvojumiem mazais Oskars pat negribēja pamest.

Lasīt tālāk ...

Lai skolēni pakāpeniski “tuvotos” mācību darbam, 4. septembrī skolā bija adaptācijas diena.
1. klases skolēni, izveidojot draudzības apli, iepazinās, kā arī dalījās iespaidos par 1. septembri. 2. – 4. klases skolēni stāstīja par spilgtākajiem vasaras iespaidiem, zīmēja un spēlēja klases mīļākās spēles.

Lasīt tālāk ...

Vienam prieks par atkalredzēšanos, citam satraukums – kā nu būs jaunajā skolā? Vairumam audzinātāju turpināmas gaitas ar savējiem, taču 1. klases audzinātājai Dairai Osītei 16 jaunas sejiņas. Tāpat 5. klases audzinātāja Egija Apiņa savā paspārnē saņēmusi vien 6 skolēnus. Arī 10. klases audzinātājai Dacei Kronītei izaicinājums – starp 15 desmitklasniekiem ir 7 “jauniņie”: 3 skolēni no Rites, 2 - no Sproģiem un 2 – no Valles. Esam pateicīgi tām 10 skolēnu ģimenēm no Sproģiem, kas izvēlējušās kā savas atvases izglītības tirpināšanas tālāko vietu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu.

Lasīt tālāk ...

9 00  Skolēnu un vecāku tikšanās ar klašu audzinātājiem

10 00  Svinīgā līnija
          1.klases skolēnu uzņemšana skolas saimē

11 30  Rotaļu stunda 1. klases skolēniem (vada 12. klases skolēni)

11 35  1. klases skolēnu vecāku tikšanās ar klases audzinātāju Dairu Osīti (“Mazajā” skolā 1. klases telpā) 

11 30 - 12 20  Individuālas vecāku sarunas ar skolas vadību (14. kabinets)

Visiem mums veiksmīgu jauno mācību gadu!

Skolas direktore Laima Grebska

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola priecājas un lepojas ar 2017. gada absolventu centralizēto eksāmenu rezultātiem!
Valstī centralizēto eksāmenu rezultātu vidējais kopprocents - 49.1%,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā - 63.44%!

2016./2017. mācību gadā centralizētos eksāmenus kārtoja 14 skolēni. Kopā mūsu skolēni šogad nokārtoja  52 centralizētos eksāmenus.

Apsveicam 12.klases absolventus  ar sasniegto, vēlam aizraujošas un sekmīgas turpmākās izglītības un darba gaitas!

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi