Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Anda, Andīna

5.aprīlī skolā notika karjeras atbalsta pasākums “Karjeras lēmumi mainīgajā pasaulē”. Praktiskās nodarbības par karjeru 7. - 12. klašu skolēniem vadīja psiholoģe, personīgās un profesionālās izaugsmes konsultante, Vidzemes augstskolas docente, uzņēmēja Agita Šmitiņa. Katrai grupai nodarbības tika organizētas, ņemot vērā skolēnu vecumposmu. Daudziem mūsu skolas skolēniem pietrūkst spēju komunicēt, veidot dialogu un brīvi paust savas domas. Izmantojot projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu, tika uzaicināta profesionāla lektore. Lai spētu veidot savu karjeru nākotnes darba tirgū, komunikācijas prasmes jauniešiem ir un būs ļoti nepieciešamas. 

Lasīt tālāk ...

29.marta pēcpusdienā skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 5. – 8. klašu skolēniem, kuri interesējas par skaistumkopšanas profesijām. Savas amata prasmes un pieredzi skolēniem atklāja friziere Īrisa Davidova un manikīre Dita Davidova. Pasākuma mērķis bija sniegt informāciju par šo profesiju amata noslēpumiem, specifiku, pieprasījumu darba tirgū un apguves iespējām.

Lasīt tālāk ...

22. martā mēs, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 9. klases audzēkņi, devāmies mācību ekskursijā uz Mazzalves pagasta izsoļu namu ,,Krasti”. Pasākumā piedalījās arī Mazzalves pamatskolas skolēnu grupa.
Izsoļu nama apmeklēšana izvērtās aizraujoša un interesanta - iepazinām veiksmīgu uzņēmējdarbību un interesantu lauku saimniekošanas piemēru mūsu novadā.

Lasīt tālāk ...

Es, būdama Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. klases skolniece, esmu sākusi izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu (turpmāk ZPD) par tēmu “ ”Ēnu dienas” un akcijas “Pielaiko studijas” nozīme karjeras izvēlē Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā”. Darba mērķis ir popularizēt “Ēnu dienu” un akciju “Pielaiko studijas” Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. Lai to izdarītu, tika izveidota īsa prezentācija, kuru periodiski rādīs skolas otrā stāva televizorā, kā arī ievietota informācija skolas mājasslapā.

Lasīt tālāk ...

23.martā Jelgavā notika Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu 9. konference – konkurss. Uz konferenci klātienē prezentēt darbus tika aicināti tie skolēni, kuru darbi recenzijā ir saņēmuši vismaz 40 punktus un apstiprinājumu par dalību reģionālajā konferencē.

Lasīt tālāk ...

7. martā visi 10. klases skolēni un pieci 11. klases skolēni apmeklēja LU Dabaszinību centru, tur Jāzeps Logins – Jauno ķīmiķu skolas vadītājs – iepazīstināja ar jaunās ēkas dažādām telpām, izstāstīja par grāmatu reģistrāciju bibliotēkā. Visur bija manāms, ka daudz domāts par studentu iespējām mācīties ne vien auditorijās un labaratorijās, bet arī īpaši izveidotās atpūtas vietās un telpās.
Tad notika prakstiskās nodarbības ķīmijā, tajās skolēni pa pāriem izpildīja 11 uzdevumus. Tie tika pārrunāti, sasaistot ar praktisko dzīvi. Jāzeps Logins lika aizdomāties par to, cik daudz labuma un tikpat daudz posta var izraisīt uguns, bez kuras dzīve nebūtu iespējama.
Dace Kronīte, 10. klases audzinātāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi