Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

001

2015./2016. mācību gada skolotāju saraksts

Skolas direktore Laima Grebska
Direktores vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša

Egija Apiņa Latviešu valoda un literatūra
Ruta Aukšpole Angļu valoda
Marika Apiņa - Pavliņa Individuālā/grupu darba konsultante
Sandra Beļūne Interešu izglītība
Mairis Dzenis Sports
Guntars Grieķeris Mājturība un tehnoloģijas (kokapstrāde)
Natālija Grīnvalde Sākumskolas skolotāja (1.klase)
Aija Kalnāre Angļu valoda
Inita Kalniņa Tautu dejas
Zigurds Karolis Sports
Rita Kokina Sākumskolas skolotāja (4.klase)
Ludmila Kolpakova Krievu valoda
Ligita Goldberga - Krasauska Psihologs
Dace Kronīte Latviešu valoda un literatūra
Sintija Leimane Mūzika
Daira Osīte Sākumskolas skolotāja (2.klase)
Lidija Ozoliņa Mazpulki
Dita Pavloviča Vizuālā māksla, kristīgā mācība
Valentīna Plusniņa Logopēds
Modra Reizniece Mājturība un tehnoloģijas (tekstils), informātika
Lija Saldovere Vēsture, kulturoloģija
Sandra Silava Bioloģija, ķīmija
Sarmīte Sniķere Matemātika, ekonomika
Sarmīte Stumbiņa Ģeogrāfija
Marija Šalna Sākumskolas skolotāja (3.klase)
Rita Trukša Bibliotekāre
Viktorija Trukša Ķīmija
Mirdza Ukane Fizika
Inta Vasariņa Matemātika
Sandra Ziediņa Angļu valoda
Gundega Klibiķe Ārstnieciskā fizkultūra
Dzintra Noreika Sarīkojumu dejas

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi