Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Nameda, Visvaldis, Ritvaldis

 • Projekts „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā” Nr.1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/052
  • 2011./2012.m.g. jauniešiem būs iespēja apmeklēt tautu deju, ansambļa, kora 5.-9.klasēm, masu kora 1.-4.klasei, drāmas kopas, leļļu teātra, zīda un stikla apgleznošanas, basketbola, vieglatlētikas, florbola, volejbola un lietišķās mākslas nodarbības.
  • 2011.gada 6.-8.jūnija semināra aptaujas anketu apkopojums
  • 2011.gada 6.-8.jūnija semināra fotomirkļi
  • 2011.gada 6.-8.jūnijs - seminārs.  Darba kartiba-2011.gada vasaras seminārā. Nodarbību saraksts.   Grupu audzinātāji.
  • 2011.gada 11.maijs - seminārs"Dzīves prasmes - iespējas un realitāte skolā", seminārs notiek Kokneses speciālajā internātpamaskolā
  • 2011.gada 14.janvāris - skolas Karnevāls, skolēni savos priekšnesumos rāda tās zināšanas un prasmes, ko apgūst mākslinieciskās pašdarbības nodarbībās (spēlē, dzied, teātra māksla, dejo).
  • 23.decembris 2010. gads - Ziemassvētku ieskaņas koncerts,  iespēja apmeklēt mākslinieciskās pašdarbības nodarbības dod iespēju dažādot koncertprogrammu.
  • Projektā ietvaros skolēniem ir iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, kas vainagojas ar panākumiem Latvijas čempionātā Florbolā 12.decembrī 2010.gadā
  • 3.decembris 2010.gads - skolu apmeklē Lielvārdes, Jaunjelgavas, Kokneses skolu direktori, lai iepazītos ar projekta „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā” Nr. 1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/052  īstenošanu Neretā
  • Skolēni projekta ietvaros apmeklē mākslinieciskās pašdarbības nodarbības. 12.novembrī 2010.gadā Neretas kultūras namā notiek skolas pasākums " Ko Tu proti", kurā skolēni ar lielu ieinteresētību piedalās un rāda savas apgūtās prasmes.
  • Projekta „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā”Nr. 1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/052 ietvaros Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 2010.gada augustā tiek uzstādīts monitors
  • Projekta „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā”Nr. 1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/052 ietvaros Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notiek skolēnu vasaras seminārs.
  • Projekta ietvaros skoēni apmeklēja nodarbības - tautu dejas(9 kolektīvi), sporta dejas(7 grupas), ansambli (1.-4.kl. un 9.-12.kl.), kori(5.-12.kl), drāmas kopu (5.-9.kl.), leļļu teātri(1.-4.kl.), angļu valodu (1. un 2.kl.), zīda un stikla apgleznošanu(5.-12.kl.), basketbolu (3 grupas), vieglatlētiku, , florbolu, volejbolu un lietišķo mākslu.
  • Projekta „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā”Nr. 1DP/1.2.2.4.2./09/APIA/VIAA/052 ietvaros Sproģu pamatskolā notiek  seminārs - Atbalsts izglītojamajiem ar garīgās attīstības un mācīšanās traucējumiem.
  • Projekta „Pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Neretas pagastā” ietvaros seminārs Kokneses speciālās internātpamatskolas – attīstības centrā 29. martā 2010. gadā.

 • Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, apakšaktivitāte 1.2.2.1.5. o    Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas  laika plānojums DOKUMENTS o    Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvs DOKUMENTS o    Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas kārtība DOKUMENTS
 • Projekts “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros
  • 2009./2010.m.g. projektā piedalās Sarmīte Sniķere, Inta Vasariņa, Viktorija Trukša, Gunta Ozoliņa
  • 2008./2009.m.g. projektā piedalās Ruta Aukšpole, Inta Vasariņa, Sandra Silava, Gunta Ozoliņa, Viktorija Trukša
  • 2007./2008.m.g.(maijs-jūnijs) projektā piedalās Sandra Silava

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi