slaids_0012.jpeg
slaids_0012.jpeg
slaids_0012.jpeg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Skolai 75 gadi

Skolai - 75 Cien. Neretas skolas bijušie audzēkņi, skolotāji, darbinieki, viesi! Patiess paldies Jums visiem, ka atradāt laiku atbraukt uz savas Baltās skolas 75. dzimšanas dienu! Paldies par labajiem vārdiem, vēlējumiem, sveicieniem, dāvanām!

Cieņā skolas direktore Laima Grebska.

Paldies   Kasparam Ādamam, Oļģertam  Šabanskim, Vilnim  Vietniekam, Jurim Budrim, Egīlam Cīrulim, Edgaram Kamišovam, SIA ” Avēnija” , Vilnim Beļūnam, Edītei Bērziņai, SIA Beweship, Antonam Blūmam, Uldim Cēsniekam,  Vijai Čipānei, Ilutai Grebskai-Lonnbergai, Uldim Grietiņam, Birutai un Dainim Gudermaņiem,   Guntaram Kļavinskim, Ilzei Līdumai, Aivaram Osītim, Dzintaram Osītim, Andrim Pavliņam, Aldim Pavlovičam, A/S Swedbank Aizkraukles filiāles vadītājam Uldim Riekstiņam, Aldai Šustiņai, Silvijai Teilānei, Rinaldam Trukšam, Ingai Veigurei, Ivetai Velmei, Elīnai Volkmanei, Viktoram Zajančkauskim, Jurim Zālītim, Rolandam Vilciņam un Mārim Smirnovam   par saņemto atbalstu skolai. Aicinām iespēju robežās atbalstīt skolu, īpaši šogad gatavojoties skolas  75 gadu jubilejai. Ziedojuma konts.  Norādiet ziedojuma  mērķi. Rekvizīti: Neretas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr.90009116384     A/S Swedbank  bankas kods:HABALV22  konta Nr.LV39HABA0551027517148

Aicinām Jūs piedalīties Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas             

75 gadu jubilejai veltītajā svinīgajā sarīkojumā 

 2011.gada 28.maijā plkst. 1800 Neretas kultūras namā (P.Lodziņa ielā 1)

Skolas jubilejas norises kārtība 10.00-22.00  Reģistrācija skolā, Neretas kultūras namā 10.00  Sacensības volejbolā „Šabanska kauss” sporta zālē 11.00-17.00 Izstādes skolā, Neretas kultūras namā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā Riekstiņi 11.00-17.00 Iepazīšanās ar paveikto 2006.-2011.gadā (skolā, dienesta viesnīcā) 15.00 Svētbrīdis Neretas Svētā Gara Romas katoļu draudzes baznīcā 16.00  Svētbrīdis  Neretas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 18.00  Svinīgs sarīkojums Neretas kultūras namā 21.30  Piemiņas vietas „Sēru vītols” atklāšana 22.00  Balle, spēlē ansamblis  „Lauku muzikanti” (skolas sporta zālē) 24.00  Salūts Dalības maksa -  Ls 3.00 IU Pavards piedāvā aukstās uzkodas un ēdienus absolventu galdam (pēc pasūtījuma norādot cilvēku skaitu un naudas summu). Zvanīt  pa tālruni 26436221 . Svinīgajā pasākumā mūs priecēs Agnese Egliņa un Elīna Volkmane. CV AGNESE EGLIŅA Liepājā dzimusī pianiste Agnese Egliņa klavierspēli apguvusi Liepājas mūzikas vidusskolā un Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā, 2006. gadā absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūru. Kopš 2003. gada viņa ir pedagoģe Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, no 2004. gada – koncertmeistare Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Agnese Egliņa ir vairāku starptautisku pianistu koncertmeistaru konkursu laureāte un 2011. gadā viņa saņēma Lielo mūzikas balvu par izcilu darbu ansamblī. CV ELĪNA VOLKMANE Elīna Volkmane dzimusi Neretā, bet savas muzikālās gaitas uzsākusi Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas koledžas vokālajā nodaļā. Akadēmiskās dziedāšanas prasmi viņa turpināja attīstīt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kuru 2006. gadā absolvēja ar bakalaura grādu vokālajā mūzikā. 2009. gada maijā Elīna ieguva maģistra grādu operdziedāšanā Norvēģijas Mūzikas akadēmijā Oslo. Viņas repertuārs ietver gan opermūziku, dziesmas un dziesmu ciklus, gan kamermūziku, sakrālo mūziku, moderno mūziku, kā arī mūziku no mūzikliem un rokoperām.

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi

Ēdienkarte

Karte pagrabā

Piekļūstamības paziņojums

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

logo skola

Skolas adrese:

Neretas Jāņa

Jaunsudrabiņa vidusskola 

Dzirnavu iela 4, 

Aizkraukles novads, Nereta, LV-5118

Aizkraukles novada pašvaldība

aizkraukles novada gerbonis 3

Aizkraukles novada pašvaldība

Neretas apvienības pārvalde,

Aizkraukles novads,

Neretas pagasts, Nereta,

Reģ. nr. 40900016297

 

 

Personas datu aizsardzība

 personas dati